Tider

Skriven av Admin skolprojektet. Publicerad i Rollspel på Jamtli

2015 genomförs Karoliner och Konflikter under perioden 11 mars - 31 mars med två programtider/dag:

xxx-yyy

zzz-ppp

Samling vid Jamtlis entré, klockstapeln