Programmet

Skriven av Admin skolprojektet. Publicerad i Rollspel på Jamtli

Karoliner och Konflikter består av tre delar; introduktion, rollspel och avslutning.

Introduktion, 30 minuter:  Under introduktionen ges en kortfattad bakgrund till Stormaktstiden och Armfeldts fälltåg, exempel på nutida konflikter samt förberedelser inför rollspelet. Introduktionen sker inomhus och beräknas ta ca. 30 minuter.

Rollspel, 90 minuter: Rollspelet vill ge eleverna möjligheten att vara mer närvarande i den historia som berättas. Här möter de 4 aktörer/skådespelare som för handlingen framåt tillsammans med eleverna. Varje elev har ett individuellt rollkort som ger eleverna rollen som karolin. Rollkorten har uppgifter om härkomst, ålder, civilstånd, skador mm.  Eleverna bär med sig rollkorten under hela rollspelet. Rollspelet är uppdelat i olika scener/situationer som knyter an till det historiska fälltåget från Duved till Trondheim. Varje scen/situation har ett förutbestäm tema som styr handlingen. 

Avslutning, 30 minuter: Med rollspelet som utgångsläge diskuterar vi vad som händer  när vi utsätts för vedermödor och prövningar, hur illa får man bete sig i olika situationer, hur kommer det sig att en enskild människa plötsligt är en del av en större konflikt med förödande konsekvenser?