Sevärt

Skriven av Super User. Publicerad i Sevärt

Följ Armfeldts fotspår!

Upplev historien och följ med i karolinernas fotspår. Här finns Karolinercenters med filmer i historisk miljö, Infopunkter med lokala ljudberättelser, utställningar mm.

Duved skans

Uppifrån monumentet kan du betrakta platsen för Duved skans. Området har informationsskyltar och det är möjligt att boka framträdande i uniform. På Millestgården finns information om karolinerna.

Från Skalstugan och mot Norge

Vid sjön Feren i Meråker, finns en Infopunkt med en teatralisk ljudberättelse om vad som hände här år 1718. Marschvägen är markerad och har informationsskyltar utplacerade från riksgränsen fram till Stene Skans. Det arrangeras organiserade vandringar och ridturer längs sträckan.

Stene skans

Skansen är delvis rekonstruerad med bl a pallisad och en kanon. En Infopunkt hjälper dig att känna atmosfären vid första drabbningen. Skyltar med information och kartor finns uppsatta. För den militärhistoriskt intresserade finns flera andra trevliga attraktioner i dalgången mellan svenska gränsen och Verdal.

Rinnleiret

Rinnleiret utanför Levanger är en nedlagd militärförläggning med ett antal militärhistoriska utställningar och ett Karolinercenter som bl a visar karolinerfilmer. Här finns även möjlighet till boende och mat. Både till Stene skans och Rinnleiret går det att boka teaterframtädanden och guidningar.

Stjördal

I Forradalen, där den fruktade kapten Långström blev skjuten, finns det en Infopunkt samt två minnesstenar. Ett Karolinercenter med utställning finns i den gamla skolan vid E14 i Hegra. Önskar man speciell guidning så finns den möjligheten.

Trondheim

Trondheim har två Karolinercenter med utställningar. Vid Nidarosdomen, i Erkebispegården, ligger Rustkammeret som visar Tröndelags militärhistoria genom tiderna samt informerar om karolinertiden. Det andra centret ligger i Kristiansten fästning med en fantastisk utsikt över staden och fjorden.

Haltdalen

Haltdalens Karolinercenter ligger i Gammelgården, där Armfeldt övernattade före dödsmarschen. Intill finns en kopia av Haltdalens gamla kyrka där karolinerna samlades för julotta. I Bukkhammerens fjällområde, bredvid Nordpå Fjellstue, finns en Infopunkt. Härifrån utgår karolinervandringar. Vandringsleden är markerad, och ett antal informationsskyltar finns efter vägen mot Tydal.

Tydal

Här känns karolineratmosfären året om. Museet i Tydal har en egen karolineravdelning och på biblioteket finns en samling karolinerlitteratur. Många är engagerade när de vart annat år i januari visar upp en unik utomhusteater om karolinerna, ofta kombinerad med en karolinervecka med föreläsningar, seminarier, guidningar mm. I området arrangeras vandringar och det går även att boka korta teaterframträdanden. Vid svenska gränsen ligger fjällstationen Storerikvollen, med en märkt vandringsled i karolinernas fotspår med informationsskyltar.

Storulvån

Storulvåns fjällstation har ett spännade Karolinercenter med utställning, litteratur och filmer. Många karolineraktiviteter arrangeras här t ex organiserade vinter- och sommarturer, cykling, berättarkvällar mm. Stationen är ett centrum för fjällnära aktiviteter.

Handöl

Karolinergraven i Handöl påminner om det tragiska slutet. Här finns en minnessten och ett monument. Vid det lilla kapellet står en Infopunkt som beskriver bl a fältskärens hårda arbete. I området finns också en karolinerutställning i Handöls kulturhus.