Arbete i skolan

Skriven av Admin skolprojektet. Publicerad i Arbete i skolan

Efter rollspelsupplevelsen på Jamtli kommer det finnas mycket som kan vara värt att reflektera över och arbeta vidare med. 

Här finns övningar som knyter an till upplevelserna i rollspelet och omfattar både värderingsövningar och tips på eget skapande där eleverna med olika uttrycksformer får ge uttryck för sina tankar. Övningarna finner du som pdf-dokument i artikelspalten till vänster.

Värdegrund

I konflikter ställs människor och nationer med såväl lika som olika uppfattningar och värderingar mot varandra. Konfliktsituationen påverkar hur vi beter oss mot den andra parten, men även inom vår egen grupp. Övningarna syftar till att reflektera över såväl krig som mindre konfliter i vardagen

Eget skapande

Elevernas upplevelser i rollspelet kan bearbetas och befästas på olika sätt genom egna uttryck.