Om oss

Skriven av SDL. Publicerad i Om oss

Nätverket Armfeldts karoliner – Den Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK)

I många år har Jämtland och Tröndelag samarbetat kring ämnet Armfeldts karoliner. Målet är att utveckla historien till en levande, lättillgänglig och känd turistprodukt. Arbetet koordineras av Naboer AB, som är ett jämt-trönderskt utvecklingsbolag med offentliga ägare.

Med anledning av nätverkets tillväxt och önskan om en mer formell sammmanslutning så bildades den 27 mars 2012 "Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner" JTAK är en ideell förening med syftet att agera som en samlande och koordinerande kraft kring olika satsningar med koppling till Armfeldt.

Ett speciellt fokus för föreningen är att jobba inför 300-års markeringen år 2018. Vill Du veta mer om föreningen eller bli medlem? Se då under fliken "Bli medlem"!

I karolinernätverket/föreningen samverkar kommunerna Trondheim, Stjördal, Verdal, Tydal, Holtålen, Levanger, Meråker och Åre. Ytterligare samarbetspartners är turistföreningarna STF, TT och NTT, försvarsmakterna i Sverige och Norge, Armémuseum i Stockholm m fl museer i Jämtland och Tröndelag, föreningar, kulturhistoriska attraktioner samt företagare med koppling till olika karolinerprodukter.

Kontakt:

Ordfører Frode Lindgjerdet, Rustkammeret (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Sekretær Anders Hansson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Kassör Mikael Andersson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Styremedlem, redigering hjemmesider: Sølvi J Dahlen Lauvsnes (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

Postadresse:

JTAK, c/o kassör M. Andersson

Åre kommunarkiv, Box 201

SE-830 05  JÄRPEN

 

En viktig finansiell partner är Interreg - Nordens Gröna Bälte.

Mer information finns på www.naboer.se

Ansvarig för hemsidans innehåll är Naboer AB.

Delar av produktion John Garrett Short, JGS Media

Illustration: Alf Lannerbäck, Försvarsbild

Foto: Lennart Adsten, Mattias Jansson, Lennart Jonasson, Ingebrikt Kirkvold, Mats Almlöf, Joachim Nässil, Tommy Andersson, Krister Lingblom, Hilde R Kirkvold, Staffan Lindberg, Steinar Hervik.

(Uppdatarad 2015-07-01)

Form & Web: mediaserver.se


Logga in

Detta är ett privat system för administratörer av karoliner.com Har du hamnat fel? vänligen gå tillbaka till den publika webbplatsen, klicka på menyn.

Bli medlem

Skriven av Super User. Publicerad i Om oss

Den Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK) är en ideell förening som bland annat har som syfte att:

  1. att tillvarata, vårda och levandegöra minnet av Armfelts fälttåg 1718-1719. 
  2. att vara ett samarbetsorgan för däri ingående medlemmar 
  3. att representera föreningarna i frågor av gemensamt intresse 
  4. att aktivt verka för att verksamheten utvecklas att i övrigt bedriva verksamhet som främjar ovan nämnda ändamål

Föreningen har såväl juridiska som fysiska personer som medlemmar. Det betyder att Du som enskild privatperson, men också Din förening, företag eller instution kan bli medlem. Ju fler som samlas under JTAK desto tydligare kan vi bli i frågor om kultur- och lokalhistoria.

Styrelsen för föreningen skall alltid bestå av såväl norrmän som svenskar och för närvarande sitter följande i styrelsen.

Styrelsen 2015:

Ordförande Jo Vegard Hillmo
Sekreterare Anders Hansson
Kassör Mikael Andersson
Ledamot Per-Jarle Eriksen
Ledamot Sølvi Lavsnes
Suppleanter/ vararepresentanter: Jonny Boström och Kerstin Örbo

Medlemsavgiften för 2015 är:

Fysisk person: 200 SEK/NOK
Juridisk person: 500 SEK/NOK
Offentlig juridisk person: 1000 SEK/NOK

Om Du önskar bli medlem så betalar Du in medlemsavgiften på följande bankgiro:

Sverige: Nordea Plusgiro: 643467-4

Norge: 6005.07.67585

Märk inbetalningen med : JTAK 2013 samt Ditt namn.
I tillägg önskar vi att Du skickar ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med följande information:

  1. Namn
  2. Ev kontaktperson 
  3. Adress 
  4. telefon 
  5. e-post adress

Frågor om föreningen går också bra att ställa till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Uppdaterad 2015-07-01)