Tips

Skriven av Super User. Publicerad i Tips

Anders Hansson - Armfeldts karoliner

Läs och res

För att få ytterligare en dimension av upplevelsen i fotspåren på Armfeldts karoliner, rekommenderas att läsa om historien.

Armfeldts karoliner Anders Hansson 2003 
Historia kring Kölen Lars Rumar 1998 
Karolinernas dödsmarsch Anders Hansson 1995 
Karoliner Alf Åberg och Göte Göransson 1986 
Bygdebok for Tydal Sigvart Tøsse 1986 
Armfeldts fälttog mot Trondheim 1718-1719 Svante Hedin 1986 
Armfeldt og karolinernes innfall i Trøndelag 1718 Reidar Korstad 1984 
Död på Fjället Fältjägaren nr 39 1968 
Tretusen man kvar på fjället T. Boberg & E. Maijström 1944 
Armfeldts karoliner 1718-1719 Gustaf Petri 1919

Ordförklaringar

  • Karolin = av Carolus, latinska formen av namnet ”Karl”. Benämning på soldaterna inom Sveriges armé under konungarna Karl XI och Karl XII. 
  • Dragon = Den norska Nordenfjeldske armén bestod till stor del av dragoner som är beridet infanteri. Dragonsoldaterna red till slagfältet där man steg av hästarna för att strida till fots. 
  • Fältskär = Efterfrågan på amputationer, böldskärning etc blev stor under krigen på 1500 - 1800-talen. Antalet utbildade läkare var begränsat varför yrkeskategorin fältskär växte fram. 
  • Karolinercenter = Ett center där man får information om Armfeldts karoliner via filmer, tryckt material och ofta i kombination med utställning. 
  • Infopunkter = Anläggning i naturen som drivs med solceller och återger en teatralisk ljudslinga om vad som hände på just den platsen under fälttåget.

Länkportal Jämtland/Tröndelag www.naboer.se