Bli medlem

Föreningen har såväl juridiska som fysiska personer som medlemmar. Det betyder att Du som enskild privatperson, men också Din förening, företag eller institution kan bli medlem. Ju fler som samlas
under JTAK desto tydligare kan vi bli i frågor om kultur- och lokalhistoria. Styrelsen för föreningen skall alltid bestå av såväl norrmän som svenskar och för närvarande sitter följande i styrelsen:

  • Ordförande Frode Lindgjerdet
  • Sekreterare Anders Hansson
  • Kassör Mikael Andersson
  • Ledamot Per-Jarle Eriksen
  • Ledamot Kristina Jonsson

Suppleanter/ vararepresentanter: Sven Mattsson och Kerstin Örbo

Medlemsavgifter för 2019:

  • Fysisk person: 200 SEK/NOK
  • Juridisk person: 500 SEK/NOK
  • Offentlig juridisk person: 1000 SEK/NOK

Ansökan om medlemskap