För skolan

Karoliner och Konflikter

I augusti 2018 var det 300 år sedan Carl Gustaf Armfeldt fick order om att anfalla och inta Trondheim. Fälttåget skulle pågå i sex veckor och var tänkt att gå utan några större problem. Men planen gick om intet och under den ödesdigra reträtten fryser 3000 man ihjäl på fjället. Händelsen är både fascinerande och häpnadsväckande!

På denna sida finns studiematerial som är skapat som hjälp och inspiration för skolor som vill fördjupa sig i historien om Armfeldts karoliner, men även i konflikter i ett större perspektiv. Vad är det egentligen för mekanismer som ligger bakom väpnade konflikter? Är det kanske samma mekanismer och samma problematik som ligger bakom konflikter i vårt eget vardagsliv?

Materialet är i första hand utformat som en del av ett besök på Jamtli med en rollspelsupplevelse. Självklart går det dock bra att nyttja delar av materialet utan rollspelet.

Vad säger läroplanen/kursplanerna?

Läroplanen säger att Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande, samt att skolan ska också medverka till elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Stormaktstiden med det svenska Östersjöriket ingår som centralt innehåll i ämnet historia för åk 4-6. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen ingår som centralt innehåll i ämnet samhällskunskap för åk 7-9.