Filmer

I de två översta filmrutorna visas en serie kortfilmer om Armfeldts fälttåg med utgångspunkt i viktiga knutpunkter längs vägen (med svenskt eller norskt tal). Där finns även kortfilmer som behandlar olika aspekter av krig. För att välja enstaka av dessa filmer, klicka på ikonen upptill till vänster i filmrutan för att visa spellistan.

Nederst på sidan finns två filmer som behandlar Armfeldts karoliner och det stora nordiska kriget på ett mer övergripande plan (svensk och engelsk version).

Karolinernas fälttåg – Svenskt tal

Det karolinske felttoget – Norskt tal

Armfeldts Karoliner – Svenskt tal

Armfeldts Karoliner – English narration

Filmer om det som utspelades på olika platser längs arméns väg finns även att se i upplevelsekartan samt på Youtube.