Filmer

I de två översta filmrutorna visas en serie kortfilmer om Armfeldts fälttåg med utgångspunkt i viktiga knutpunkter längs vägen (med svenskt eller norskt tal). Där finns även kortfilmer som behandlar olika aspekter av krig. För att välja enstaka av dessa filmer, klicka på ikonen upptill till höger i filmrutan för att visa spellistan.

Därefter finns två filmer som behandlar Armfeldts karoliner och det stora nordiska kriget på ett mer övergripande plan (svensk och engelsk version).

Två föredrag med olika infallsvinkel följer och längst ned dokumentationen av 300-årsmarkeringen i Jämtland och Tröndelag där JTAK deltog genom ett Interregprojekt.

Karolinernas fälttåg – Svenskt tal

Det karolinske felttoget – Norskt tal

Armfeldts Karoliner – Svenskt tal

Armfeldts Karoliner – English narration

Filmer om det som utspelades på olika platser längs arméns väg finns även att se i upplevelsekartan samt på Youtube.

Armfeldts karoliner – en finländsk historia.

Armfeldts fälttåg med ett finskt perspektiv. Föreläsning av Anders Hansson på Jamtli i Östersund 2018.

Armfeldts karoliner.

Armfeldts fälttåg utifrån det Jämt-Trönderska perspektivet. Föreläsning av Anders Hansson på Jamtli i Östersund 2018.

Armfeldts karoliner 300 år

Dokumentation av 300-årsmarkeringen av Armfeldts fälttåg i Jämtland och Tröndelag 1718/1719.