Den Jämt-Trönderska föreningens Armfeldts karoliner

I många år har Jämtland och Trøndelag samarbetat kring ämnet Armfeldts karoliner. Målet är att utveckla historien till en levande, lättillgänglig och känd turistprodukt. Ett nätverk av intresserade har gradvis vuxit fram sedan 1990-talet, och med anledning av dess tillväxt och en önskan om en mer formell sammanslutning så bildades den 27 mars 2012 Jämt-Trønderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK). JTAK är en ideell förening med syftet att agera som en samlande och koordinerande kraft kring olika satsningar med koppling till karolinerna. Bland annat ska föreningen arbeta för att:

 
 

 

  • Tillvarata, vårda och levandegöra minnet av Armfelts fälttåg 1718–1719
  • Vara ett samarbetsorgan för däri ingående medlemmar
  • Representera föreningarna i frågor av gemensamt intresse
  • Aktivt verka för att verksamheten utvecklas att i övrigt bedriva verksamhet som främjar ovan nämnda ändamål

Ett speciellt fokus för föreningen är att jobba inför 300-års markeringen med början år 2018. Vill Du veta mer om föreningen eller bli medlem? Se då under fliken Bli medlem!

I karolinernätverket/föreningen samverkar kommunerna Trondheim, Stjørdal, Verdal, Tydal, Holtålen, Levanger, Meråker, Inderøy och Åre. Ytterligare samarbetspartners är flera museer i Jämtland och Tröndelag, kommuner, turistföreningar, ideella föreningar, kulturhistoriska attraktioner samt företagare med koppling till olika karolinerprodukter.