Karta över marschvägen

Kartan ger en översikt över fälttåget 1718–1719 samt guidar bland nutida upplevelser i karolinernas fotspår. Den historiska tidsangivelsen i kartan följer den gamla tideräkningen, d.v.s. 11 dagar före dagens datum.

Vandring/skidturer

Sträckan där fälttåget gick är markerat på kartan med bruna pilar. Där pilarna är blå rekommenderar vi att vandra i karolinernas spår. För både skidåkning och vandring lämpar sig sträckan Storerikvollen – Blåhammaren- Storulvån samt över Bukkhammeren. Mer information om lämpliga turer finns under fliken Besöksmål och aktiviteter.

  • Fersdalen – Stene skanse ca 25 km
  • Haltdalen – Bukkhammeren – Tydal ca 30 km
  • Tydal – Handöl ca 50 km

Observera att väderleken i gränsfjällen kan växla snabbt. God utrustning och fjällkarta rekommenderas vid egna turer.

Karolinercenter

De gula cirklarna med karolinerhattar markerar platser där det finns karolinercenter med utställningar.