Rollspel på Jamtli

Jamtli har lång erfarenhet av rollspel som pedagogisk metod och ser stora fördelar med att erbjuda eleverna en aktiv metod i historieberättandet. Karoliner och Konflikter är ett skolprogram där eleverna dels tilldelas en egen roll/karaktär men också möter aktörer/skådespelare som driver berättelsen framåt. Texterna nedan ger dig enkel men värdefull information inför besöket.

Kläder

I historien om Armfeldts fälttåg är karolinernas prövningar under bar himmel en avgörande del i berättelsen. Karolinerna gick, red, arbetade, lagade mat, sov och dog under bar himmel! Karoliner och Konfikter har inte som ambition att utsätta eleverna för realistiska väderförhållanden eller lidanden men vi är övertygade om att reflektionen över karolinernas prövningar och hur konfliktsituationer kan uppstå och utvecklas och därmed också hur människor i krig påverkas blir bättre utomhus jämfört med en varm möteslokal. Deltagare i programmet skall ha:

  • Varma skor
  • Överdragsbyxor
  • Vind- och vattentät jacka
  • Handskar
  • Mössa

Mat

Vid ett tillfälle i programmet kommer eleverna att erbjudas mat som skall föra tankarna och fantasin tillbaka till 1700-talet. Maten serveras inomhus vid dukat bord. Maten ersätter inte elevernas skollunch. Meddela programmets kontaktperson om det finns särskilda restriktioner kring vilken mat som serveras.

Tider och bokning

Deltagande i skolprogram på Jamtli förbokas genom Malin Bäckström, tel. 063-15 01 36. Under 2019 genomförs Karoliner och Konflikter under perioden vecka 11–12, kl. 8.15 och 11.30.

Programmet

Karoliner och Konflikter består av tre delar; introduktion, rollspel och avslutning.

  • Introduktion, 30 minuter: Under introduktionen ges en kortfattad bakgrund till Stormaktstiden och Armfeldts fälttåg, exempel på nutida konflikter samt förberedelser inför rollspelet. Introduktionen sker inomhus och beräknas ta cirka 30 minuter.
  • Rollspel, 90 minuter: Rollspelet vill ge eleverna möjligheten att vara mer närvarande i den historia som berättas. Här möter de 4 aktörer/skådespelare som för handlingen framåt tillsammans med eleverna. Varje elev har ett individuellt rollkort som ger eleverna rollen som karolin. Rollkorten har uppgifter om härkomst, ålder, civilstånd, skador mm. Eleverna bär med sig rollkorten under hela rollspelet. Rollspelet är uppdelat i olika scener/situationer som knyter an till det historiska fälttåget från Duved till Trondheim. Varje scen/situation har ett förutbestäm tema som styr handlingen.
  • Avslutning, 30 minuter: Med rollspelet som utgångsläge diskuterar vi vad som händer när vi utsätts för vedermödor och prövningar, hur illa får man bete sig i olika situationer, hur kommer det sig att en enskild människa plötsligt är en del av en större konflikt med förödande konsekvenser?